MANDEL
f. 1998 hingst e. Master u. Kaliss (F .1) ue. Strauss
Lannér Sporthorses KB

2002
4-års championat

2003
Exporterad till USA